Goście w Izbie Tradycji w 2011 roku PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Środa, 16. Listopad 2011 14:58

Dnia 17 maja 2011 r. przybył do Izby Tradycji pan Frydolin Kliczkowski i zaprezentował wydawnictwo z 2006 roku: Złotą Księgę Nauki Polskiej - Naukowców Zjednoczonej Europy, w której zamieszczony jest opis Jerzego Pietrzaka, wybitnego fizyka, profesora zwyczajnego Uniwersytetu Poznańskiego.

Dr habilitowany Jerzy Pietrzak był wybitnym uczonym specjalistą od fizyki ciała stałego. Jako uczony on pierwszy odebrał sygnał z mikroświata, posługując się do tego rezonansem jądrowym.

Profesor Jerzy Pietrzak urodził się w Barcinie w 1928 roku. Zmarł w Poznaniu 13 maja tego roku.

***

Dnia 20 czerwca odwiedził Izbę Tradycji mgr farmacji - Andrzej Chirek i przekazał do archiwum Izby kopię dyplomu lekarskiego dr. med. Stefana Giebockiego. Doktor Giebocki był lekarzem Kasy Chorych w Barcinie po ukończeniu Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Poznańskim w 1925 roku aż do czasów okupacji hitlerowskiej w 1939 roku. Za swoją ofiarną pracę i bezinteresowną służbę na rzecz społeczności Barcina i okolicy zyskał sobie miano barcińskiego Judyma.

Ponadto pan Andrzej Chirek przekazał Izbie odpis dyplomu swojego ojca mgr. Maksymiliana Chirka, który tytuł magistra farmacji uzyskał na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w 1928 roku. Mgr Maksymilian Chirek był długoletnim kierownikiem apteki w Barcinie przy Placu 1 Maja. W tym czasie była to jedyna apteka dostępna dla mieszkańców Barcina i okolic, w której można było otrzymać lekarstwa również w nocy oraz w święta.

***

Dnia 16 sierpnia przybył do Izby Tradycji pan Bartłomiej Buzała, który przyniósł okolicznościową pocztówkę wydaną z okazji 650-lecia istnienia wsi Krotoszyn k/Barcina. Rocznicę tę świętowano w nowej świetlicy w Krotoszynie.

Zebrał:
Czesław Cieślak,
opiekun Izby Tradycji